Pas de stock disponible

Informatief spelpakket «De juiste Click»

0,00€
Dit is een informatief en educatief spelpakket rond het internet, dat leerkrachten kunnen spelen met hun leerlingen in de 3e graad van het basisonderwijs.
Pas de stock disponible Retour (max: 1 )

En savoir plus

Dit is een informatief en educatief spelpakket rond het internet, dat leerkrachten kunnen spelen met hun leerlingen in de 3e graad van het basisonderwijs. Het is een algemene tool die drie aspecten van het internet behandelt:

communicatie
informatie opzoeken
online ontspanning met spelletjes, downloads, wedstrijden…
 

Samenstelling: 25 brochures voor de leerlingen, een handleiding, spelfiches, een poster, opdrachtkaartjes… De hele klas kan meteen aan de slag! Er is geen computer of internetverbinding nodig. De speldoos bevat 25 exemplaren van een puntenboek dat de kinderen kunnen gebruiken tijdens het spel of dat ze later kunnen ontdekken met hun ouders. Deze brochure bevat bijkomende ludieke oefeningen rond veilig internetten.

Doelstelling

Een groep kinderen aanzetten tot individueel en collectief nadenken over een veilig, verantwoord, verstandig en sociaal bewust gebruik van vaste en mobiele internettechnologieën. Het web integreren in een pedagogische benadering.

Doelgroep

Iedereen die via spelelement en groepsgesprek het thema «internet» wil bespreken met kinderen tussen 10 en 12 jaar.

Kenmerken

  • Leren in duo: het pakket is gebaseerd op dialoog en de uitwisseling van ervaringen in groep. Het pakket stimuleert het debat en de dialoog.
  • Geen internetverbinding vereist.
  • Het accent ligt niet op de technische aspecten, maar op zelfreflectie.
  • Gebaseerd op responsabilisering en de kritische geest van de jongere.
  • Het spel duurt twee uur.
  • De begeleider hoeft geen internetspecialist te zijn om het spel te gebruiken, maar moet wel een positieve bood-schap rond het internet kunnen uitdragen en aanpassen aan elke situatie. De begeleider moet bijgevolg overtuigd zijn van de positieve, constructieve en verrijkende waarde van het internet voor kinderen.
  • Het pakket is gratis. Er worden enkel verzendingskosten aangerekend.

«De kinderen vonden het geweldig: zelfs na afloop van het spel bleven ze vragen stellen over het internet. Het is een goede hefboom om het debat te openen. Nochtans ben ik zelf geen echte internetkenner. Maar door de onderverdeling in drie thema’s is het echt gemakkelijk om over alle verschillende aspecten van het internet te praten met de leerlingen. Ik heb ook zelf veel geleerd uit het hoofdstuk «informatie opzoeken;-)» Soufiane